Oбщина Генерал Тошево с апел близките на починалите да поддържат паметните плочи и гробните места

Oбщина Генерал Тошево с апел близките на починалите да поддържат паметните плочи и гробните места
Община Генерал Тошево отправя молба към гражданите редовно да почистват гробните места на своите починали близки – от силно затревяване, прорасла растителност и от дръвчета, както и от насени от времето щети по паметните плочи.


Съгласно чл.35, ал.1 и ал.2 от Наредба № 15 за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Генерал Тошево, наследниците на починалия или откупилите гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид и да почистват гробовете и около гробното пространство.


Съгласно чл.37 от същата наредба, лицата, извършили дейности по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробни места, са длъжни незабавно след приключването на дейността да почистят и възстановят засегнатия терен изцяло за своя сметка.


Поддържането на паметните плочи и гробни места е морално задължение на всеки един от нас към паметта на нашите близки.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+