ЕНЕРГО-ПРО насърчава клиентите си да заплащат онлайн сметките за електроенергия

ЕНЕРГО-ПРО насърчава клиентите си да заплащат онлайн сметките за електроенергия
ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще подари таблет и 3 ваучера за пазаруване на свои клиенти, които са заплатили своята сметка за електроенергия през онлайн платформата на дружеството.


Участието в играта „Плати онлайн и спечели“ е напълно безплатно и в нея може да се включи всеки клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби, който е заплатил сметка-та си за електроенергия през сайта на ЕНЕРГО-ПРО в периода 7 юли – 7 август 2020 година включително. За целта е необходимо да попълни своите данни в pop-up прозорец на началните страници на ЕНЕРГО-ПРО Варна и ЕНЕРГО-ПРО Продажби, като впише клиентски номер, имена на титуляр на партидата, теле-фонен номер и задължително потвърди, че е запознат с Правилата за участие и действително е извършил плащане през онлайн платформата. След приключва-не на играта на случаен принцип в присъствието на нотариус ще бъдат изтегле-ни четиримата печеливши участници. Те ще бъдат уведомени с телефонно обаждане в срок от 5 дни след тегленето.


Новият начин за плащане на месечни задължения за консумирана енергия беше въведен от ЕНЕРГО-ПРО преди два месеца и вече отчита близо 10 000 плаща-ния. Достатъчно е клиентите да разполагат с дебитна или кредитна карта и в две стъпки могат бързо, удобно и без допълнителни такси да погасят своите задъл-жения без да се налага да посещават физически офис на ЕНЕРГО-ПРО или ня-кой от партньорите на енергийния доставчик.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+