Община Балчик публикува анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие

Община Балчик публикува анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, е започнало разработването на План за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г. 


Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години.


От местната администрация информират, че участието в изработването на плана ще гарантира качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на обявената анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да се заяви желанието чрез посочване на координати за връзка с в края на анкетата. Тя  е публикувана в онлайн платформа за електронно попълване (ТУК).


Предвид извънредната ситуация и липсата на възможност за анкета на живо или провеждането на работни срещи, попълването ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на плана, посочват още от Община Балчик.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+