670 зрелостници от Добрич заплащат здравните си вноски за своя сметка

670 зрелостници от Добрич заплащат здравните си вноски за своя сметка
До 25 август бъдещите студенти заплащат здравните си осигуровки сами

670 ученици, завършили средното си образование през учебната 2019-2020 година от Добрич, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат своето обучение.


Бъдещите студенти трябва да подадат декларация образец 7 за това, че ще осигуряват за здраве сами след завършване на училище, напомнят от НАП Добрич. Това е необходимо, тъй като за периода от завършването на средно образование до записването им като студенти, те не са осигурени за сметка на бюджета, защото не попадат в нито една от двете категории – студенти или ученици. За този период бъдещите студенти трябва да внесат здравноосигурителните си вноски, които са в размер на 24,40 лева на месец, а така също трябва предварително да подадат и осигурителна декларация образец 7. Тази декларация се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от всеки, който не е осигурен на друго основание. В декларацията се вписват личните данни и началната дата, от която за лицето е възникнало задължението да плаща само здравноосигурителните си вноски. Ако зрелостниците от 1 юли са в това качество и трябва сами да внасят здравноосигурителни вноски, то те трябва до 25 август  да подадат в НАП по постоянен адрес декларация образец 7 и в същия срок да внесат здравната си вноска. Подаването на декларацията може да стане в местния офис на Агенцията, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез Персонален идентификационен код /ПИК/, който се получава безплатно от офиса на приходната агенция.


От НАП Добрич напомнят, че здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за последните три години. Студентите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравния статус се извършва и автоматично с въвеждане на ЕГН на  телефон  0700 18 700.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+