Община Тервел кани на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на Бюджет 2019

Община Тервел кани на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на Бюджет 2019
Община Тервел кани местната общественост да участва в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2019 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10 юли, от 15 часа в залата на общинската администрация. 


Ще бъде представен доклад за изпълнението на бюджета и информация за изпълнението на фискалните цели и прогнози за периода 2020-2022г., отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел за 2019 година. 


Становища и мнения по годишния отчет се приемат в Центъра за информационно обслужване на Общината, в кметствата по населени места и на имейл: tervel2007@abv.bg, в срок до 9 юли. 


За постъпилите становища и мнения по време на публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се разглежда от постоянните комисии на Общинския съвет. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+