Започнаха проверки за регистрация на домашните кучета на територията на община Каварна

Започнаха проверки за регистрация на домашните кучета на територията на община Каварна
В изпълнение на заповед на кмета на община Каварна от 12 юни, служители на отдел „Екология и зелена система“ стартираха извършването на проверки​ във всички населени места на територията на община Каварна.

 


При установяване на нерегистрирано куче, на собствениците се дава предписание в 7–дневен срок да извършат ветеринарномедицинска и административна регистрация на своя любимец. При неизпълнение на предписанието в срок, на лицето се налага административно наказание – глоба в размер на 50 лв.


На 30 юни, на редовно заседание на Общински съвет – Каварна, предстои да бъде разгледана докладна записка от кмета на община Каварна - Елена Балтаджиева​ относно осигуряване на финансов стимул в размер на 100 лева за всеки гражданин, желаещ да осинови​ безстопанствено куче.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+