Задържаха 23 кубика незаконна дървесина в ДЛС Тервел

Задържаха 23 кубика незаконна дървесина в ДЛС Тервел
Незаконна сеч на 23 куб.м. дърва е констатирана на територията на ДЛС-Тервел през последните 10 дни. Над 30 обекта за добив на дървесина са проверени от служители на стопанството за периода.

В първата седмица на юни, при извършване на проверки от служителите на ДЛС-Тервел, с разписка за отговорно пазене са задържани нерегламентирано добити 14 куб.м. дърва. Нарушението е констатирано в района на с. Бресница, а за него е съставен констативен протокол по Закона за горите. За незаконната сеч са сезирани органите на МВР и е образувано досъдебно производство.


През тази седмица, по време за служебни обходи от горските стражари на стопанството, е констатирана незаконна сеч на 9 пр.куб.м. в землището на с. Ангеларий. На извършителите на бракониерската сеч са съставени два акта за нарушения и два констативни протокола, които са изпратени в РДГ Варна.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+