Държавният архив в Добрич пази уникален документ, в който са правени вписвания 207 години

Държавният архив в Добрич пази уникален документ, в който са правени вписвания 207 години
Най-старите документи в Държавния архив в Добрич са на кадийство (съд) Хаджиоглу Пазарджик. За любопитния факти сподели за Добрич Онлайн началникът на отдел ДА – Добрич Деляна Фудулова.

По повод Международния празник на архивите днес се провежда Ден на отворените врати.


Най-ранните документи, съхранявани в Държавния архив в Добрич, са на османо-турски език. Най-старият регистър е от 1656 година и включва записи до 1863-а. Той се явява като уникален по своята същност, защото в рамките на 207 години има вписвания в него. „Това е книга, в която са описани дарения за джамии, училища. На практика той е уникален документ, съхраняван в Държавния архив в Добрич. Режимът на съхранение е специален“, уточни Деляна Фудулова.


В регистъра на кадийство Хаджиоглу Пазарджик са вписани още декрети и разпореждания на централната и местна власт, които е следвало да се изпълняват. 


Сред най-скоро постъпилите в ДА-Добрич за държавно съхранение документи са на Основното училище „Хан Аспарух“, Средното училище „Никола Йонков Вапцаров“ в Генерал Тошево, Драматичния театър „Йордан Йовков“, Регионалния исторически музей в Добрич, както и предизборни материали. Държавният архив в Добрич е създаден през 1960-та. За 60 години са събрани 2 045 архивни фонда. В линейни метри общата им дължина е близо 2 километра - 1 925, 64. 


„От тези фондове 138 са лични, а останалите 1907 са учрежденски фондове. Общият брой архивни единици е 240 921. Архивната единица е най-малката отчетна единица на съответния архивен фонд. В Държавен архив – Добрич се съхраняват 1 293 броя частични постъпления, както и 882 спомена. Частичните постъпления са документи на учреждения, личности, които не са достатъчни за обособяване на архивен фонд“, сподели Фудулова.Тя коментира още, че всички документи, съхранявани в Държавния архив в Добрич, са публични. Приоритетна задача е създаването на дигитален архив. Целта е да бъде запазено физическото състояние на документите и потребителите да имат достъп до тях виртуално. 


„Към момента дигитализираме протоколи на Градското общинско управление в Добрич. Първият протокол, който имаме, е от 1 879 година. Към момента сме стигнали до 909 година, за някои години има прескачания в хронологията“, посочи в заключение началникът на отдел Държавен архив – Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+