Комисия ще извърши проверка на потенциално опасните водни обекти

Комисия ще извърши проверка на потенциално опасните водни обекти
В периода от 11 до 14 октомври 2011 г., комисия назначена от Областния управител, ще извърши проверка на потенциално опасните водни обекти на територията на Област Добрич.

Проверката е в изпълнение на заповед на Заместник министър-председателя и Министър на вътрешните работи относно предприемане на срочни превантивни мерки от органите на изпълнителната власт, собствениците и ползвателите на водостопански системи и водни обекти с цел недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите през 2011 г.
    

Предмет на проверката е състоянието на речните корита извън населените места, както и участъците и съоръженията от републиканската пътна мрежа, попадащи в обхвата на речните корита. Ще бъдат проверени и потенциално опасните водни обекти на територията на Област Добрич.

 

За язовирите, които са общинска собственост,  кметовете на общини трябва да организират уведомяването на ползвателите /концесионерите/ и да осигурят присъствие на аварийните групи на съответните обекти в определения по график ден.

 

За резултатите от проверката, комисията с председател инж. Красимир Куртев, главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка” в Областна администрация, ще изготви доклад до Областния управител Желязко Желязков.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+