Община Генерал Тошево подобрява градската среда и намалява енергийното потребление по ОПРР 2014-2020 г.

Община Генерал Тошево подобрява градската среда и намалява енергийното потребление по ОПРР 2014-2020 г.
Община Генерал Тошево е договорила общо пет проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за повишаване на енергийната ефективност на десет обществени и единадесет жилищни сгради.

Общата безвъзмездна финансова помощ (БФП) е над 6,5 млн. лева, съобщават от Областния информационен център в Добрич. 


По два от приключените вече проекти са изплатени близо 3 млн. лв. БФП. С тези средства Община Генерал Тошево е въвела мерки за енергийна ефективност в шест обществени и три жилищни сгради. С енергийното обновяване на сградите на общинска администрация, Дирекцията „Бюро по труда“, НЧ "Светлина 1941", НЧ "Иван Вазов 1946, кв. Пастир, ученическо общежитие и ОУ "Христо Смирненски" е намален разхода за електро и топлинна енергия, осигурена е рентабилната им експлоатация и е подобрено предоставянето на услуги на населението в града. По многофамилните жилищни сгради на ул. "Патриарх Евтимий" №2 и ул. "Васил Априлов" №6 и №27  в града са изпълнени топло и хидроизолационни мерки, с което е оптимизирано енергопотреблението, удължен е животът на блоковете като конструкции и е подобрено качеството на жизнената среда. 


В жилищните сгради в ж.к. "Александър Димитров" бл. 2 и бл. 4 и ул. "Опълченска" № 26 също са извършени строително-монтажни дейности, включващи както полагане на топлоизолация, хидроизолация, смяна на дограма, така и мерки по конструктивно усилване и подобряване на достъпа за лица с увреждания. Изпълнението на проекта е обезпечено с над 1 млн. лв. европейско финансиране.


В средата на април 2020 г. са завършени дейностите по енергийното обновяване на сградите на Районния съд, Районното управление „Гранична полиция“ и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в община Генерал Тошево. Средствата за трите административни сгради възлизат на 263 709, 27 лв. 


На 18 май 2020 г., след края на извънредното положение, с първа копка е даден старт на дейностите по повишаване на енергийната ефективност на Дирекцията „Социално подпомагане“ в Генерал Тошево, последната несанирана обществена сграда в града. Предвидени са дейности по поставяне на топлоизолация на стени, основен ремонт на покрива, подмяна на осветителните тела и монтиране на подемна платформа за достъп на лицата с двигателни увреждания.


Предстои да бъдат извършени строително-монтажни дейности на още пет жилищни сгради, с което ще се повиши класът на енергийната им ефективност и ще се промени облика на града.


Община Генерал Тошево е единствената община в областта, освен община град Добрич, която е допустим бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+