Окръжният съд в Добрич вече разполага с оборудване за видеоконферентни връзки

Окръжният съд в Добрич вече разполага с оборудване за видеоконферентни връзки
Системата е конфигурирана, тествана и готова за експлоатация. Техниката е монтирана в пета зала на Съдебната палата. Проведено е обучение на магистрати и съдебни служители за работа с новата система.


Оборудването е осигурено в изпълнение на проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Проектът се изпълнява от Министерство на правосъдието в партньорство с ВСС. В резултат на реализацията му на територията на цялата страна са оборудвани общо 26 зали за видеоконферентни връзки, като 20 от тях са в съдилища, а 6 в места за лишаване от свобода.


Видеоконферентните връзки дават възможност за отдалечен разпит на задържани, свидетели и вещи лица в реално време. Досега при необходимост от дистанционни разпити Окръжен съд - Добрич ползваше наличната в Апелативен съд - Варна техническа възможност за връзка от разстояние. Това обаче налагаше пътуване на участниците в производството, както и съобразяване на графиците на съдиите от различните институции. С новото оборудване ще се спести финансов, времеви и организационен ресурс.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+