Художествената галерия в Добрич представя изложбата „Портрети и автопортрети“ на художници, техни колеги и приятели

Художествената галерия в Добрич представя изложбата „Портрети и автопортрети“ на художници, техни колеги и приятели
Художествената галерия в Добрич представя изложба, проследяваща развитието на портрета от началото на ХХ век до наши дни.

Експозицията, която може да бъде разгледана от днес в Зала 1 на Художествената галерия в града, включва произведения на няколко поколения автори със свой различен, неподражаем стил и майсторство. Тя показва развитието на портрета от началото на ХХ век до наши дни, като жанр отразява по особено непосредствен, но все пак деликатен начин, промените във възгледите и естетическите критерии на своето време.


Ще видите портрет от класическия жанр – т.е. официален портрет, портретна композиция или групов портрет, автопортрети на художници.


Портретите могат да се разработят в различните жанрове и видове на визуалните изкуства – пластика, живопис, графика, рисунка, илюстрации, компютърна анимация, принт и пр., но ние сме подбрали само малка част от фонд „Живопис“. В картините се вижда творческият свят, обстановката, в която работят и живеят творците и техните модели, и най-вече се проявяват ония вътрешни отношения и емоционални връзки, които съществуват помежду им. Това е опит чрез портрета да се намери визуалната художествена форма на познание и себеопознаване на твореца и неговата вселена.


В портретните образи може да се открие и определена биографичност, особено ако присъстват и конкретни атрибути на времето и пространството, което обкръжава художника. Изложбата е опит за общ панорамен творчески портрет на изобразителното изкуство, който носи образното послание на художниците, но има и своето историческо значение.


Всички посещения в галерията ще се извършват при стриктно спазване на здравните и хигиенните изисквания.  Посетителите трябва да бъдат с предпазни маски, а при влизане в сградата се извършва задължителна дезинфекция. Придвижването в галерията се извършва при спазване на необходимата социална дистанция от 1,5 м.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+