ДКЦ I ще закупи нова техника

ДКЦ I ще закупи нова техника
ДКЦ I ще закупи камера за операционен микроскоп, ехографска система и биомикроскоп

Ръководството на Диагностично-консултативния център I в Добрич ще закупи със собствени средства дълготрайни материални активи на стойност 32 000 лева, без ДДС. Това са камера за операционен микроскоп, ехографска система за кабинентите по вътрешни болести и биомикроскоп за очната операционна.


Общинският съвет на Добрич даде съгласие лечебното заведение да закупи техниката, която ще даде възможност за предоставяне на по-качествена медицинска услуга на пациентите. Управителят на „ДКЦ – I Добрич“ д-р Ананиев е декларирал, че дружеството е в състояние да осигури финансовите средства за инвестициите.


Съгласието на общинските съветници беше нужно, защото сумата, предвидена за придобиването на техниката,  надвишава 5% от общата балансова стойност на дълготрайните материални активи на дружеството към края на предходната година.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+