И Община Добричка ще актуализира бюджета си

На свое редовно заседание на 26 август, четвъртък, Община Добричка ще актуализира Бюджет 2010. Това се налага от промените в държавния бюджет, с които бяха приети нови размери на взаимоотношенията между централния бюджет и тези на общините. В частта на делегираните от държавата дейности, община Добричка ще получи 279 806 лева по-малко в сравнение с първоначалния годишен план.


За местните дейности държавните трансфери намаляват с 255 400 лева. Така общият размер на приходите в бюджета на Община Добричка след направените промени възлиза на 12 774 135 лева, от които 7 878 806 лева за делегирани от държавата дейности, а 4 895 329 лева за местни дейности.

На сесията на общинския съвет кметът Петко Петков ще представи информация за текущото изпълнение на местния бюджет за първото шестмесечие на 2010 година. От нея става ясно, че към 30 юни в хазната са влезли 38,08% от годишния план на приходите от имуществени данъци и неданъчни приходи за финансиране на местни дейности. Получената изравнителна субсидия е в размер на 933 400 лева. Приходите за финансиране на делегирани от държавата дейности за периода са 3 513 626 лева или 55,16%.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+