Министър ще открие ремонта на пътя Добрич – Тошево

Министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” Божидар Йотов ще направят първа копка на Лот 6 на път II-29 в участък Добрич – Генерал Тошево – Кардам – границата с Република Румъния. Стартът на изпълнението на проекта ще бъде даден в четвъртък, 26 август, от 11.30 часа на км 53+182.


На откриването ще присъстват още областният управител на град Добрич, народни представители, кметовете и председателите на общинските съвети на общини от област Добрич, директорът на Областно пътно управление гр. Добрич, представители на фирмата-изпълнител и надзора.

Обектът се финансира от оперативна програма „Регионално развитие” и е част от проектите на първия етап на ОПРР. Обществената поръчка за изпълнител бе спечелена от фирма „Пътно строителство” АД Добрич. Договорът е сключен на 14 юли 2010 г. Дружеството ще изпълни всички видове строително-монтажни работи по трасето на стойност 4 237 042,65 лева без ДДС, като съфинансирането на проекта от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 3 601 486, 25 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 3,5 месеца, като се очаква трасето да бъде въведено в експлоатация в средата на месец декември. Строителният надзор ще се осъществява от „Деомид” ЕООД – Варна.

Проектът предвижда рехабилитация на 15.839 км от второкласния републикански път II-29, свързващ общинските центрове Добрич и Генерал Тошево до границата с Република Румъния. За целта ще се извършат предварителни ремонти на настилката на пътя, реконструкция на определени участъци и полагане на 32 000 тона изравнителни и усилващи пластове от неплътен асфалтобетон и износващ пласт. Предвижда се почистване на съществуващите водостоци, профилиране на всички земни окопи, ще се изградят нови банкети на целия участък, ще бъдат положени нови бетонови бордюри, нова стоманена предпазна ограда и нова хоризонтална и вертикална маркировка. В проекта се предвижда да бъде извършена и рехабилитация на съществуващия в участъка мост над ж.п. линия Добрич-Кардам.

Общо 15 пътни лота ще бъдат изпълнени тази година по схемата за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни републикански пътища по ОПРР – първи етап. Отсечките са 24 с обща дължина 311 км. Индикативната стойност на проектите е 265 млн. лева. Целта е с европейски средства да се подобри качеството на вътрешно регионалните връзки, както и да се осигурят възможности за развитие на специфичния икономически потенциал и достъп до туристическите дестинации в отделните планови райони за планиране.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+