Как да помогнем на бедстващи щъркели?

Как да помогнем на бедстващи щъркели?
Опасно би било само ако птиците са обледени или са със замръзнали крила, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, след отправено запитване от Добрич Онлайн.

Пролетта дойде и щъркелите се завърнаха у нас, но застудяването от последните няколко дни ги изненада. Често променящата се метеорологична обстановка и вчерашния снеговалеж притесни гражданите и те започнаха търсят начини да помогнат на красивите птици. От РИОСВ – Варна дават насоки как да реагираме, ако видим бедстващи щъркели. 


Белият щъркел е включен в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), като защитен вид. За защитените животински видове се забранява улавяне или убиване, преследване и обезпокояване, унищожаване или вземане на яйца, разрушаване, увреждане или преместване на гнезда, както и вземане на намерени мъртви екземпляри, притежаване, отглеждане, препариране и притежаване.


Когато гражданите намерят бедстващ, ранен, премръзнал или мъртъв екземпляр от защитен вид е необходимо да потърсят помощ на „зеления“ телефон на Регионална инспекция по околна среда и води, в чиито териториален обхват се намират, или да сигнализират в горските стопанства, в съответната община, или кметство. В този случай експерти от РИОСВ извършват проверка на място. При проверката се преценява състоянието на животното, ако е в състояние, което предполага оцеляване в природата, екземплярът се пуска на свобода в подходящ за вида район, ако не - се изпраща за лечение и отглеждане в спасителен център или зоологическа градина. Съгласно разпоредбите в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) мъртвите екземпляри се оставят на мястото, където са намерени, или ако състоянието им позволява експертите могат да ги предоставят на научна организация, училище, природонаучен музей за изследване или попълване на учебни сбирки. 


Ако гражданите желаят да окажат съдействие на РИОСВ, те получават указания за действие от служител на екоинспекцията и дори могат да транспортират раненото животно до най-близкия Спасителен център. 


По отношение на премръзналите щъркели е нужно да се съобразим с физиологичните особеностти на вида, а именно че щъркелите, както и повечето птици, мигрират на юг, не заради студеното време, а заради липсата на храна. Щъркелите се хранят с дребни влечуги и гризачи, както и с насекоми. През зимните месеци, поради студа те нямат достъп до тази храна. Въпреки по-студеното време в последните дни, набавянето на храна не би трябвало да е проблем. Водоемите не са замръзнали и като цяло няма съществена опасност за птиците. Опасно би било само ако птиците са обледени или са със замръзнали крила. 


Към момента в РИОСВ-Варна, не са постъпвали сигнали за намерени ранени или премръзнали екземпляри от вида Бял щъркел.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+