Довършването на блок “Добрич” се бави заради извънредната ситуация в страната

Довършването на блок “Добрич” се бави заради извънредната ситуация в страната
На 11 март е подписан Протокол 11, с който стартират строително – ремонтните дейности за довършването на блок „Добрич“, съобщиха за медията ни от местната администрация след направено запитване.

Избраният изпълнител е „НСК София” ЕООД. Предвид извънредната ситуация е необходимо технологично фирмата да започне строителството. Цялата стойност на договора е 3 076 123 лева с ДДС. Община Добрич има ангажимент за първично плащане от 600 000 лева, а остатъкът от 2,4 милиона лева ще бъде обезпечен чрез прехвърляне на право на собственост – общината ще прехвърли свои имоти в жилищната сграда на фирмата изпълнител. Обектите са конкретизирани в договора, цената е крайна и  не подлежи на промяна, като срокът за изпълнение е 24 месеца. След приключване на всички процедури се очаква сградата да е готова за експлоатация през 2022 година.  


Съгласно утвърдена методика е избрана финансова институция – Общинска банка АД, за краткосрочен дълг, който ще бъде поет с договор за банков заем с максимален размер до 600 000 лева. 


До две години се очаква да бъде довършен известният блок “Добрич” в града, в който апартаментите си трябва да получат 21 семейства. През 2011 година той е завършен до етап на груб строеж.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+