Още седмица се кандидатства за закупуването на техника в растениевъдството

Още седмица се кандидатства за закупуването на техника в растениевъдството
На 28 февруари 2020 г изтича срокът, в който земеделските производители могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.

Подаването на документите става в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.


Производителите на плодове и зеленчуци ще могат да се възползват от 4 пъти по-голям бюджет през 2020 г. по схемата. През 2019 г. в направлението беше разпределен ресурс от 3,6 млн. лв. За настоящата бюджетът е увеличен на 18,6 млн. лв.


Помощта покрива до 50% от допустимите разходи за инвестиции, но не повече от 120 000 лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение при производството на собствена първична земеделска продукция. По предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство” обхватът на схемата е разширен, като се включват и машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.


Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите.


Целта на държавната помощи е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално да намалят производствените разходи.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+