Община град Добрич ще предоставя нова социална услуга „Наблюдавано жилище“

Община град Добрич ще предоставя нова социална услуга „Наблюдавано жилище“
Община град Добрич подписа на 17 февруари с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за проект „Наблюдавано жилище за младежи град Добрич”.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 172 743,20 лв. Изпълнението на проектните дейности ще стартира на 01.03.2020г. Услугата ще се предоставя в апартамент частна общинска собственост, намиращ се в гр. Добрич, ул. „Методи Кусевич“ № 4, ет. 8, ап. 23, със застроена площ 144,75 кв. м. Наблюдаваното жилище е ремонтирано, обзаведено и оборудвано по общинския проект ”За моето бъдеще” по Оперативна програма “Региони в растеж“.


Новоразкритата социална услуга „Наблюдавано жилище“ ще бъде с капацитет 6 места и ще предоставя услуга за младежи от 18-21г. без увреждания, ползвали резидентна услуга или приемна грижа, нямащи все още възможност за пълна самостоятелност поради липса на доходи и заетост.


В Наблюдаваното жилище те ще водят самостоятелен начин на живот, като ще бъдат подкрепяни и от специалисти чрез психологическо, социално, правно, трудово и друго консултиране.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+