Камери за видеонаблюдение ще бъдат поставени в 8 села в община Добричка

Камери за видеонаблюдение ще бъдат поставени в 8 села в община Добричка
Кметовете на села в община Добричка определиха за какво ще използват 30-те процента от приходите от продажби и отдаване под наем на общински имоти.

На провело се днес редовно заседание на Добричкия общински съвет, съветниците дадоха съгласието си 30% от средствата от приходите от продажба и отдаване под наем на общински имоти да се предоставят на кметствата и да се използват за изпълнението на дейности от местно значение през 2020 година.  


Средствата за село Батово са в размер на 338 лева. Те ще бъдат използвани за дофинансиране на Строителната програма на селото. 


З0-те процента на с. Бенковски възлизат на 21 480 лева. С тях ще бъде закупен храсторез за кметството за 1 480 лева, ще бъдат асфалтирани и улиците „Седма” и „Двадесета”.


Със средствата на с. Божурово ще се извърши ремонт на здравната служба и на административната сграда, ще се преасфалтира ул. „Четвърта”, ще бъде закупена моторна коса и ламперия. Общата сума е в размер на 38 330 лв. 


Сумата на с. Бранище е 3 316 лв.Със средствата ще бъдат подменени осветителните тела с LED такива. 


Село Ведрина ще използва средствата, които са в размер на 4 000 лева, за монтиране на камери за видеонаблюдение, ще се извърши ремонт на кабинета на кмета и ограждане на турските гробища, а остатъкът ще бъде използван за изкърпване на дупки по улиците. 


868 лева ще получи село Воднянци. Средствата ще бъдат използвани за дейности от местно значение през следващата година.


Остъклено информационно табло, 10 дървени пейки и 5 маси ще бъдат закупени в с. Енево. 


Средствата, представляващи 30%, придобити от отдаване под наем на общински земи и имоти в с. Житница, ще бъдат използвани за ремонт на шадравана пред Читалището и почистване на района около него от храсти и дървета. 


Предоставените на с. Карапелит средства са в размер на 8 654 лв. Те ще бъдат използвани за закупуване и поставяне на камери за видеонаблюдение, основен ремонт на санитарен възел в Читалището и оборудване с дръжки, в помощ на хората в неравностойно положение. 


Село Козлодуйци ще използва средствата за целогодишно почистване на гробището, парковете в селото, главната улица и паметника, ще бъдат закупени кошчета за отпадъци, 24 LED лампи, а остатъкът ще бъде използван за порти на новият гробищен парк. 


През 2020 година в центъра на с. Ловчанци ще бъде изградено видеонаблюдения, остатъкът от средствата ще бъде използван през 2021 година. 


С моторен храсторез, моторна пръскачка и система за видеонаблюдение ще се сдобие с. Лясково. 


С 5 700 лева в с. Овчарово ще бъдат закупени 8 стола за чакалнята на „Сграда Автоспирка”, 4 маси и 12 стола за Клуба на пенсионера, ще бъде монтирано LED улично осветление и видеонаблюдение  на входните и изходните артерии.


Със средствата от 30-те процента в с. Паскалево ще бъдат преасфалтирани улиците 12-а и 22-ра, ще бъде изградено видеонаблюдение и ще бъде закупен моторен трион. 


В с. Плачидол ще бъдат закупени табели за номера по адресна регистрация, ще бъде извършен вътрешен ремонт на кметството, ще бъдат почистени гробищните паркове, ще бъде сложена ограда на парка и ще бъде монтирано табло за некролози. 


3 540 лева са средствата за с. Победа. Те ще бъдат използвани за изработване на номенклатурни табели за всяка къща с улица и номер, ще бъде закупена газова печка за нуждите на Читалището и 15 кошчета за отпадъци. 


Средствата на с. Подслон ще бъдат използвани за ремонт на улици. 


Видеонаблюдение ще бъде изградено и в с. Смолница, остатъкът от средствата ще бъде изразходван за рехабилитация на улиците „Трета” и „Осемнадесета”. 


В с. Стефаново средствата ще бъдат използвани за продължаване на асфалтирането на улици, 2000 лева ще бъдат отпуснати на самодейният състав на селото за закупуване на нови носии. 


Село Стожер ще се сдобие с 2 моторни косачки за трева,  с останалите средства ще бъдат закупени материали за полагане на основи на мюсюлмански храм.


5 000 лева от средствата за с. Ф. Денково ще бъдат изразходвани за мюсюлмански храм, с останалите ще бъдат подменени 4 портала в кметството и в парка и ще бъде ремонтиран парапета на Клуба на пенсионера.


В с. Царевец ще бъде изградено видеонаблюдение за  5000 лева, 3 000 лв. ще се вложат за преасфалтиране на улици. С останалите средства ще се ремонтират кметството и пенсионерския клуб в селото. 


Средствата, представляващи 30% от продажби и отдаване под наем на общински имоти на територията на с. Черна ще се изразходват за закупуване на машинка за косене на трева и рязане на храсти, ще бъде разширен моста на ул. „Седемнадесета” и ще бъде изградена бетонна пътека от ул. „Първа” до „Шестнадесета”. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+