Служители от Центъра за здравно-социални услуги в община Добричка със сертификат за специализирано обучение

Служители от Центъра за здравно-социални услуги в община Добричка със сертификат за специализирано обучение
25 служители от Центъра за здравно-социални услуги в община Добричка са получили сертификат за специализирано обучение, съобщават от местната администрация.

Обучение на персонала на Центъра за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги на хората с увреждания и възрастните хора в домашна среда в община Добричка се е провело от 20 до 24 януари от Българския Червен кръст в Добрич. 


Семинарът е бил част от дейностите в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“. Обучителният курс се е реализирал съгласно  утвърдените от Министерството на здравеопазването компоненти "Методика за предоставяне на патронажна грижа" и "Програма за обучение на специалистите, предоставящи услугата".На 24 януари е бил денят за заключителен контрол за  проведеното обучение на придобилите знания в сферата на здравните грижи и социалните дейности, които ще предоставят патронажна грижа по проекта. Решаването на тест, казуси и  изготвянето на план за здравни грижи са били компонентите на своеобразния изпит. Успешно преминалите обучението са получили удостоверение от кмета на община Добричка Соня Георгиева.


В Центъра за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги на хората с увреждания и възрастните хора в домашна среда в община Добричка са ангажирани 25 служители – 18 домашни санитари, две медицински сестри, социален работник, рехабилитатор, супервайзър, диспечер и шофьор. Потребителите на услугите на територията на община Добричка са 109.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+