Община Добричка кани на публично обсъждане на проекта за бюджет на 2020 година

Община Добричка кани на публично обсъждане на проекта за бюджет на 2020 година
Публичното обсъждане ще се проведе на 20 януари в зала 108 на Община Добричка.

Кметът на Община Добричка Соня Георгиева кани кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници, служители, директори на детски градини и училища, читалищни секретари, НПО, граждани, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на община Добричка на публично обсъждане на проект за бюджет за 2020г. 


Публичното обсъждане ще се проведе на 20.01.2019г./понеделник/ в зала 108 на Община Добричка, както следва:


- с кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници и служители от администрацията  от 10.00 часа;


- с граждани, НПО, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината от 13.00 часа;


- с директори на училища, детски градини и читалищни секретари от 14.30 часа.


Становища и предложения по проектобюджета за 2020 г. могат да се представят  в информационния център  или  на електронен адрес obshtina@dobrichka.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на обсъждането . За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъдат съставени протоколи, които са неразделна част от проекта на общинския бюджет при разглеждането му на заседание на Общинския съвет.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+