Още месец животновъдите кандидатстват за разсрочване на кредити

Още месец животновъдите кандидатстват за разсрочване на кредити
До 10 януари 2020 г. е срокът, в който от Държавен фонд „Земеделие“ приемат заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“.

От възможността за отсрочване на главницата и лихвата по предоставените кредити могат да се възползват птицевъди и свиневъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 до 2010 г. Облекчението се отнася и за фермери, отглеждали едри и дребни преживни животни, на които са предоставени заеми за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г, казват от ДФЗ.


Задълженията си ще могат да разсрочат само стопани, които през стопанската 2018/2019 г. са отглеждали животни от същото направление, за което са получили кредити. Това се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животни, които не подлежат на идентификация – с писмо от официален ветеринарен лекар.


Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 3 %. Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.


Подобна възможност имаше и пред картофопроизводителите, които можеха да подават документи за разсрочване на кредити, дължими към 27 ноември 2019 г., получени за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи за 2011 г.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+