Определиха постоянните комисии на Общинския съвет на Добрич

Определиха постоянните комисии на Общинския съвет на Добрич
13 са постоянните комисии на Общинския съвет в община Добрич

Членовете на постоянните комисии, техните председатели и заместници бяха определени днес от общинските съветници на редовно заседание. Най-многоброен е съставът на постоянните комисии “Бюджет, финанси и данъчна политика” и “Предотвратяване и установяване конфликт на интерес и етика”. В тях Общинският съвет на Добрич реши членовете да бъдат по девет. На останалите комисии са от пет до седем на брой. 


За председател на ПК "Законност, общественост ред и контрол" избраха Михаел Игнатов, за негов заместник нямаше направени предложения. Членове на комисията са Велислав Даскалов, Милко Пенчев, Зорница Михайлова и Стоян Люцканов.


ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство" оглави арх. Емилия Добрева, заместник ще бъде арх. Нежля Амди-Ганева. За членове избраха Михаел Игнатов, Нивелин Радичков, Емил Бърдаров, Зорница Михайлова и Детелина Николова.


Галин Господинов е новият председател на ПК “Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”, негов заместник ще бъде Ангел Ангелов. В състава на членовете влизат Павел Павлов, Радослав Рачев, Надежда Петкова, д-р Желка Керанова и Гинка Василева. 


Председател на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика” не беше избран, той ще бъде гласуван на следващото редовно заседание на Общинския съвет на Добрич. Заместник на комисията стана д-р Желка Керанова. Членове са д-р Ивайло Петев, Кина Драгнева, Кемал Асан, д-р Явор Милушев, д-р Георги Желев и д-р Хасан Ефраимов.


ПК “Наука, образование” оглави Невяна Люцканова, заместник на комисията не беше избран. Новите членове са Ангел Ангелов, Петър Петров, Камелия Койчева, Кина Драгнева, Боян Саркизов и Галин Господинов.


Нивелин Радичков избраха за председател на ПК “Търговия, услуги и туризъм”, негов заместник не беше избран. Членове на постоянната комисия ще бъдат Тихомир Маринов, Димитър Димов, Павлин Тодоров, Радослав Рачев, Галин Иванов и Ивайло Петров. 


ПК “Култура, вероизповедания и етнически въпроси” е с председател Боян Саркизов, а Кемал Асан стана зам.-председател на комисията. Членове са Детелина Николова, Камелия Койчева, Хасан Ефраимов, Невяна Люцканова и Станислав Илиев. 


ПК “Транспорт, инфраструктура и екология” оглави инж. Ивайло Петров, за негов заместник избраха Стоян Люцканов. Членове на постоянната комисия са Стефан Милев, Димитър Василев, Емил Бърдаров, Нивелин Радичков и Тихомир Маринов.


За председател на ПК “Бюджет, финанси и данъчна политика” общинският съвет гласува да бъде Гинка Василева, а за заместник Галин Иванов. Членове са Иво Пенчев, Димитър Василев, Павлин Тодоров, Герман Германов, Станислав Василев, Миленка Георгиева и Кемал Асан.


Герман Германов избраха за председател на ПК "Управление на общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол", Велислав Даскалов  ще бъде неговият заместник. Членовете на комисията са Иво Пенчев, Георги Друмев, Димитър Димов, Милко Пенчев и арх. Емилия Добрева.


На ПК “Спорт и младежки дейности” председател ще бъде д-р Георги Желев, негов заместник не беше избран. Членове са Тихомир Маринов, Петър Петров, Явор Милушев, Георги Друмев, Галин Господинов и Десислава Трифонова.


Павел Павлов оглави ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти“, общинският съвет не избра негов заместник. Членове на постоянната комисия са Десислава Трифонова, арх. Нежля Амди-Ганева, Зорница Михайлова, Павлин Тодоров, Миленка Георгиева и д-р Ивайло Петев. 


ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика“ оглави Детелина Николова, неин заместник не беше избран. Членове са Иво Пенчев, Стефан Милев, Надежда Петкова, арх. Нежля Амди-Ганева, Стоян Люцканов, Ангел Ангелов, Милко Пенчев и Велислав Даскалов. 


Очаква се председателят на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”, който днес не беше гласуван, да бъде избран през декември месец  на следващото редовно заседание на Общинския съвет на Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+