Чуждестранните туристи посетили област Добрич през септември са предимно от Румъния, Германия, Полша и Русия

Чуждестранните туристи посетили област Добрич през септември са предимно от Румъния, Германия, Полша и Русия
През септември 2019 г. в област Добрич са функционирали 140 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 11.0 хил., а на леглата - 23.5 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намалява съответно с 2.1, 4.5 и 6.2%.


Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2019 г., е 257.5 хил., или с 0.7% по-малко в сравнение със същия месец на миналата година.


Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2019 г. намаляват с 3.0% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 56.6 хиляди. От всички пренощували лица 38.4% са българи, като по-голямата част от тях ( 67.6%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди. Пренощувалите чужденци са 34.9 хиляди. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (40.2%), Германия (23.8%), Полша (7.6%) и Русия (3.5%).


Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2019 г. се увеличава с 2.3 процентни пункта в сравнение със същия период на 2018 г., като достига 37.5%.


Приходите от нощувки през септември 2019 г. достигат 15 029.8 хил. лв., като приходите от български граждани са 25.4%, а от чужди граждани - 74.6%.


Снимка: Агрозона


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+