Партийни лидери влизат в ръководството на Добрички общински съвет?

Партийни лидери влизат в ръководството на Добрички общински съвет?
Лидерите на партийните организации в община Добричка да участват в състава на Председателския съвет на местния парламент предложи днес общинският съветник Ердин Хаджиев, на извънредно заседание.

То беше свикано за сформиране на председателски съвет, постоянни комисии и определяне на представител в областния съвет за развитие. В първа точка от дневния ред председателят на Добричкия общински съвет Дико Иванов поясни, че групата съветници от БСП не са излъчили свой отговорник, затова техният представител ще се присъедини на по-късен етап към Председателския съвет. Необичайно предложение направи водачът на групата съветници от ДПС. Д-р Хаджиев се аргументира и с това, че общинските партийни лидери са и част от местното самоуправление, като кмета на село Фелдфебел Дянково Берол Али, който е председател на общинската структура на ДПС. Донко Марев отбеляза, че това противоречи на правилника за работа на ОбС. Дико Иванов пое ангажимент правилникът да бъде преработен, а до приемането на нов, той ще кани на заседанията на Председателския съвет и лидерите на общинските партийни организации.


Съветниците пристъпиха към сформиране на седемте постоянни комисии и към избор на представител в областния съвет за развитие. По предложение на Пламен Станчев от ГЕРБ, единодушно съветниците гласуваха за председателя на ОбС Дико Иванов.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+