Земеделски производители ще проведат работна среща в Добрич

Земеделски производители ще проведат работна среща в Добрич
Областната дирекция „Земеделие“ в Добрич инициира провеждане на работна среща.

Тя ще се състои на 20 ноември от 10 часа в Областната администрация в Добрич.


Предвижда се да бъдат представени резултатите от приключилите агротехнически мероприятия по прибиране на селскостопанската реколта от пролетници и есенници в местната Областната дирекция „Земеделие“.  Североизточно държавно предприятие в Шумен ще даде информация за ползата, състоянието и статистика относно полезащитните пояси. Обсъдено ще бъде и интегрираното управление на вредителите при едногодишни култури и трайни насаждения от отдел „Растителна защита“ на Областната дирекция по безопасност на храните и Териториалното звено на Националната служба за съвети в земеделието.


Срещата ще бъде отворена за участие на земеделски стопани, медии и представители на браншови организации. Инициативата е на Областната дирекция „Земеделие“ в Добрич съвместно с регионалните структури на МЗХГ, отговарящи за областта. Покана за участие е отправена и към Добруджанския земеделски институт в Ген.Тошево, Професионалната гимназия по аграрно стопанство в град Добрич, ПЗГ "Климент Аркадиевич Тимирязев" в Каварна, в ПГВМ"Проф. д-р Георги Павлов" в Добрич.


Ще присъстват представители и на Областната дирекция на „Държавен фонд Земеделие“ в Добрич, началниците на общинските служби по земеделие, директорите на държавните горски стопанства и държавните дивечовъдни станции, директорът на Регионалната дирекция по горите във Варна, както и други структури на МЗХГ в областта.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+