Местни избори 2019: Общата стопанска политика на ЕС беше обсъдена на среща с министъра на земеделието Десислава Танева в Добрич

Местни избори 2019: Общата стопанска политика на ЕС беше обсъдена на среща с министъра на земеделието Десислава Танева в Добрич
Днес министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева беше на посещение в Добрич по покана на кандидата за кмет на местната коалиция ГЕРБ (СДС) Надежда Петкова.

На срещата присъстваха народните представители Даниела Димитрова и Пламен Манушев, представители на регионалните структури на Министерството на земеделието, храните и горите, на земеделския бранш и жители на Добрич. Те обсъдиха с Десислава Танева въпросите, касаещи Общата стопанска политика на Европейския съюз, града и областта. 


„За мен е удоволствие, че сме заедно и имаме възможността да дискутираме освен теми, свързани със земеделието и селското стопанство, но и такива, свързани с Добрич и региона, защото е много важно как кметът се позиционира и как кметът, освен развитието на града иска да повдигне региона на едно ново ниво.  Смятам, че ние трябва да действаме по-смело, ние трябва да направим така, че наистина Добрич да бъде между водещите, в Добрич да сме за пример, Добрич да не е просто един град в Североизточна България, Добрич да не е едно място, където се прави добър земеделски бизнес, Добрич да не е някъде около морето, а Добрич да бъде такова притегателно място, че тук да идват както гости, така и инвеститори, с които да създаваме добри и качествени работни места”, заяви кандидатът за кмет на Община Добрич от местната коалиция ГЕРБ (СДС) Надежда Петкова. 


По нейните думи ако Добрич и Варна бъдат свързани с един скоростен път и бъде изграден мост между Силистра и Кълъраш, земеделският бизнес ще бъде пряко повлиян в положителния смисъл на думата.  „Ако направим така, че да продължим процедурата по това Министерството на отбраната да прехвърли летището на град Добрич, да  направим така, че заедно със заинтересованите среди да изградим едно карго летище, да направим така, че експортно-ориентираните фирми, които имат нужда от добър транспортен коридор и добра транспортна свързаност, ще можем спокойно да инвестираме тук в нашия  град”, каза Петкова.  „Това плюс теми свързани с хората – добро образование, като модерна интерактивна и привлекателна за младите хора среда, добро здравеопазване, възрастните хора да живеят достойно в нашия град и не на последно място подкрепа към бизнеса”, допълни тя. 


Според нея кметът, заедно с работодателите и родителите трябва да работят в посока децата от рано да бъдат професионално ориентирани, а местният бизнес да бъде този, който да припознае добрите ученици, да ги приласкае, за да могат да останат да живеят и работят в Добрич. „Какво му трябва на един човек - работа, спокойствие и сигурност. Ето това трябва да направим заедно с вас. Нека издигнем Добрич и региона на едно друго ниво, това ще ни направи утре доволни и убедени, че тук си заслужава да останем, тук си заслужава да бъдат и нашите деца и това го има като конкретни приоритети в нашата програма”, каза в заключение тя.    


Надежда Петкова даде думата на министър Танева, която представи какво ще се случи с Европейската политика  през новия програмен период и как ще приключи настоящия. 


 „Приех поканата на Надежда Петкова да дойда в Добрич по една  много важна и достатъчна за мен причина. От колеги, които са работили с нея разбрах, че това е един много креативен, умен и действен човек, имала е номинации и покана да бъде заместник-министър по „Европейската програма на околната среда”. Смятам, че доброто управление на ниво община и на ниво държава зависи от експертизата и от хората, които я прилагат. Те трябва да бъдат отговорни, креативни, хора на действието и почтени. За мен това е ключът към доброто управление. Радвам се, че имаме такъв достоен кандидат за кмет на Община Добрич”, каза министър Десислава Танева. 


 Тя заяви пред присъстващите, че до края на месец декември е планиран паричен поток в рамките на около 1 млрд. лв. по различните инструменти за подкрепа за земеделската общност.  „На  18 октомври приключихме националната преходна помощ, 55% от нея заплатихме за говедата, овцете и козите-майки, които са без селекционен контрол.  Ще се постараем до седмица да платим по de minimis за пчелите. Също така в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” има  около 880 договора по „Млад фермер”, от които 57 все още не са сключени, очакваме тези млади земеделци и сме готови да платим авансите по договорите с тях”, каза министър Танева.  „През следващия месец ще платим и средствата по държавната помощ за зимните пръскания на овощарите. От 2 до 6 декември планираме 121 млн. лв. по обвързаното производство. От 9 до 13 декември планираме на всички земеделски производители да платим първия транш по схемата за единно плащане на площ. Това е плащане в размер на 640 млн. лв. Новото е, че за първи път планираме в последната седмица преди Коледа да платим  средствата за необлагодетелстваните райони, бюджетът им съответно е близо 100 млн. лв. по двете схеми”, допълни тя. „Ние сме в график по отношение на всички активности, които трябва да бъдат приключени, за да станат възможни плащанията”, каза министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. 


Тя сподели, че по отношение на дебата за Общата селскостопанска политика и общите европейски актове  се очаква многогодишната финансова рамка да даде представа какъв ще бъде бюджетът за новата ОСП и какви ще са условията  по отношение на  прилагането на тавани. „Предложението  си остава същото, което за България се екстраполира в запазване на първи стълб с леко увеличение”, заяви Танева.  По нейните думи външната конвергенция по отношение на втори стълб ще е с 15 % намаление. „До момента това е предложението, ако остане в този вариант, новото е, че имаме водени разговори с Министерството на регионалното развитие, за да направим по-справедливо разпределението на намаления бюджет.  Колегите от Регионалното министерство  проявиха разбиране и са в готовност общините с над 30 хил. еквивалент жители, по отношение на подкрепата за публична инфраструктура да бъдат в обхвата на „Региони в растеж”, което ще ги изключи от нашата програма и бюджет и второ, което ще направим е да елиминираме критерия „селски райони” като преференция за достъп до европейското финансиране и всички земеделски производители, независимо от какъв вид община са ще бъдат равнопоставени”, каза в заключение министър Десислава Танева. 


КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+