ОИЦ - Добрич с информационно събитие по трансграничен проект за развитие на риболовния туризъм

ОИЦ - Добрич с информационно събитие по трансграничен проект за развитие на риболовния туризъм
По време на събитието ще бъде представена онлайн платформата и мобилното приложение „Дунавски риболовни маршрути“

На 10 октомври (четвъртък) 2019 г. от 15:30 часа в дискусионна зала „Изида“ на Парк Хотел „Изида“, гр. Добрич ще се проведе информационна среща по проект ROBG-348 „Любителски риболов по Дунав: Дунавски риболовни маршрути“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния – България. Проектът се изпълнява от Фондация "Идеим", гр. Русе, България, в партньорство с Асоциация за устойчиво развитие Слатина, окръг Олт, Румъния.


По време на събитието ще бъде представена онлайн платформата и мобилното приложение „Дунавски риболовни маршрути“ – уникална интерактивна дигитална карта предоставяща информация за местата за риболов и пътешествия по поречието на р. Дунав и в трансграничния регион. Организаторите ще разкажат и за провелият се в началото на септември първо издание на „Фестивал на любителския риболов“, превърнал се в място за отдих и развлекателни риболовни дейности за цялото семейство.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+