Над 300 безработни са постъпили на работа през август в област Добрич

Над 300 безработни са постъпили на работа през август в област Добрич
През август 2019 г. на работа в област Добрич са постъпили 330 безработни лица.

Близо 90% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар. През август 2019г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. Всеки пети започнал работа през месеца е младеж на възраст до 29г. В заетост са включени 125 лица на възраст над 50 г. През август 2019 г. на работа са устроени и 19 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).


През август 2019 г. в бюрата по труда от областта са заявени 500 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 472 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработваща промишленост (146). Следват образование (96) хотелиерство и ресторантьорство (88), , търговия (54), строителство (24). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 28 работни места.


Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич през месец август 2019 г. е 2884, с 20 по-малко от предходния месец. Равнището на безработица в Добричка област се установява на 3,6%1. В сравнение с август 2018г. броят на регистрираните безработни намалява с 273 лица, а равнището на безработица е с 0,4 процентни пункта по-ниско.


В град Добрич броят на регистрираните безработни през август 2019 г. е 849, при 828 през предходния месец. Равнището на безработица в града е 1,9%, което е с 0.1 процентни пункта по-високо спрямо нивото от предходния месец - 1,8%. В сравнение с август 2018 г. се отчита спад с 0,3 процентни пункта на равнището на безработица и намаление със 156 лица на регистрираните безработни


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+