Електроразпределение Север подготвя съоръженията преди първия учебен ден

Електроразпределение Север подготвя съоръженията преди първия учебен ден
Дни преди настъпването на новата учебна година, екипи на електроразпределителното дружество, обслужващо Североизточна България, извършват обстоен оглед на електрическите съоръжения в близост до учебните заведения.

Проверката цели да потвърди изправността на електрическите касети и трафопостове, захранващи училищата и университетите на територията и при необходимост да се предприемат превантивни мерки за осигуряване на непрекъснато и безопасно електрозахранване по време на учебния процес.


Инспекции от такъв характер са част от ежегодната профилактика на съоръженията и подготовката им за есенно-зимния сезон. Специалистите на Електроразпределение Север са в готовност да реагират незабавно при непредвидени повреди по мрежата на дружеството и на сигнали за вандалски прояви по електрическите съоръжения, каквито често се случват. Телефон 0700 1 61 61 остава денонощно на разположение на клиентите по всички въпроси, касаещи електрозахранването на тери-торията на Североизточна България.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+