Какво да правим ако банкоматът "глътне" картата?

Какво да правим ако банкоматът "глътне" картата?
Ето някои полезни съвети към потребителите, предоставени от експертите на КЗП:

Не успях да изтегля пари от банкомата? Какво да правя?


Ако машината не Ви даде банкноти, най-важното е да установите дали трансакцията е отчетена или е била отхвърлена като неуспешна и опитът за теглене не се е отразил върху баланса по сметката Ви.


Как да разбера дали устройството е отчело неуспешната трансакция?


Обадете се възможно най-бързо в кол центъра на банката, която е издала картата Ви. Номерът обикновено е изписан на гърба на картата Ви.


Как да постъпя, ако не успея да се свържа с банката?


В първия работен ден посетете най-близкия ѝ клон и подайте възражение.


Какво да предприемем при неправомерно на сметката ни?


Трябва да знаем, че и в този случай имаме шанс да си възстановим загубените суми. За целта отново следва да се обърнем към банката с възражение във връзка с възникналия проблем и да получим нейното становище.


Какъв е срокът за отговор от банката?


По закон тя е длъжна да отговори на възражението Ви до 14 дни от датата, на която сте го подали.


Каква е следващата стъпка?


Ако отговорът от банката не Ви удовлетворява, можете да се обърнете за съдействие до функциониращата към Комисията за защита на потребителите Помирителна комисия за платежни спорове.


Имайте предвид, че тегленето на пари от външни банкомати в курортите крие по-големи рискове от кражби. Не е изключено някъде да са поставени скимиращи устройства, които да копират данните от картата Ви и да откраднат пин кода. Според специалисти това са и едни от най-честите измами с пластики.


Бъдете внимателни и спазвайте всички правила за финансовата си сигурност, както при трансакции на суми от терминални устройства АТМ и ПОС, така и при загуба или кражба на картата.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+