Нови 6 милиона лева за Община Тервел по Програма за развитие на селските райони

Нови 6 милиона лева за Община Тервел по Програма за развитие на селските райони
Петият пореден проект на Община Тервел по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) вече е одобрен.

От есента на 2008 г. , когато за първи път Програмата започна да приема проекти на общини до есента на 2010 г. , когато приемът приключи, т.е. в рамките на две години, Община Тервел подготви и внесе за разглеждане 7 проекта, от които до момента са одобрени пет. За два от проектите оценката не е приключила. Пет от проектите, включително и новоодобреният, са за подобряване на общинска инфраструктура, а два – за създаване на Местна инициативна група и финансиране на стратегия за местно развитие, която тя да прилага чрез малки проекти на земеделски производители и фирми на територията си. Общата стойност на одобрените инфраструктурни проекти възлиза на 11 млн. лева.

 

В края на това лято приключват работите по предходните три одобрени общински проекти. Всички инвестиции в улична мрежа,тротоари, осветление, спортни и детски площадки, които в момента се извършват в Тервел и няколко села са факт, благодарение на няколкото одобрени преди година и половина общински проекти по ПРСР. В тях не са вложени никакви средства от бюджета на общината. В момента, в който те приключват, общината започва работа по следващия нов проект. Първо ще бъдат подготвени, обявени и проведени обществените поръчки за избор на изпълнители за дейностите в новия проект, а след това – през идния строителен сезон (април – ноември 2012 г.) ще се извършат и строителните работи.

По новият проект ще се извърши основно преасфалтиране на 14 км. общински пътища:
- Път Тервел - Безмер – 5, 8 км.;
- Път Тервел – Полк.Савово – 3,36 км.;
- Път Каблешково – Нова Камена – 4,9 км.

 

Освен трите пътни участъка, които ще бъдат преасфалтирани, Община Тервл има одобрено финансиране по проекта още за основен ремонт и преустройство на фоайето и залата на читалището в Тервел. Предвижда се във фоайето, на мястото на старата гардеробна, да се изградят нови санитарни възли (36 кв.м), да се постави нова дограма, да се обновят стенни, таванни и подови настилки. За залата пък е предвидено старият паркет да се смени с нов ламинат (350 кв.м.), да се демонтират старите столове за зрители и да се поставят нови (400 места), да се почисти и импрегнира с негорим лак дървената облицовка по стените (350 кв.м.), да се изцикли и лакира дървената конструкция на сцената (320 кв.м.).    

 

Заложено е още и изграждане на нова читалищна сграда в село Зърнево. Новият проект предвижда построяване на едноетажна сграда с разгъната застроена площ от 540 кв.м. върху свободен общински терен, намиращ се срещу местното кметство.

 

Ще се извърши и реконструкция на главен водопровод в село Каблешково. Дейността е включена в проекта, за да се снижат аварийните ремонти и загубите на вода за селото. Участъкът, в който ще се подмени изцяло водопреносната система, е с дължина от 406 м. и е локализиран под главната улица на селото.
  

Доставка на транспортни средства за дома за стари хора в село Полк.Савово ще се извърши също със средства по новия проект. Домът, който започна да приема домуващи в началото на тази година, вече е пълен с обитатели. В рамките на новия проект те ще получат нов петнадесетместен микробус, снабден с платформа за трудно подвижни хора, за да могат комфортно да се придвижват до Тервел и да вземат участие в социалния живот в общинския център. Също със средства по проекта ще се достави нов автомобил за превоз на готова храна от кухнята – майка в град Тервел до дома.

 

Обществените поръчки за избор на изпълнители на строителните дейности и доставките по проекта ще бъдат обявени до края на ноември. Вече започна работата по документацията за обявяването им, съобщават от Община Тервел.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+