Добричко участие в Националната среща на общинските експерти по образование

Добричко участие в Националната среща на общинските експерти по образование
„Заедно за българските деца – ангажименти, отговорности, проблеми” е темата на проведена кръгла маса

Четирима педагози от Добрич - Горан Панов, Снежана Вачева, Живко Тодоров и общинският съветник от комисията по образование Боян Саркизов, участваха в шестата Национална среща на общинските експерти по образование, която се проведе в Стара Загора.

Срещата започна с посещение на ОУ ”Кирил Христов” и ДГ № 10 „Светлина”, сподели Боян Саркизов. По думите му разглеждането на училището и детската градина е било с цел представяне на добри практики.

В рамките на националната среща се е провела кръгла маса на тема „Заедно за българските деца – ангажименти, отговорности, проблеми”. В нея са участвали експерти по образованието, Омбудсманът на Стара Загора, представители на дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на детето”, директори на училища и членове на Младежки общински съвет – Стара Загора.

Дебатирани са били проблеми и добри практики относно програмиране, дегитализация на образованието, роботизация, обучение в ИТ технологии, патриотично и гражданско образование, приобщаващо и професионално образование. Засегната е била и темата за превенция и задържане на децата в училище. Като добра практика е бил  посочен проектът „Превантивни летни програми”, чиято цел е осмисляне свободното време на децата с разнообразни дейности.

Зам.-министърът на образованието Деница Сачева е направила разяснение относно финансирането на образованието, посочила е добрите взаимоотношения между Министерството на образованието и науката и Националното сдружение на общините в Република България. Тя е говорила за баланса между санкциите и подкрепата при отсъствията от училище и е поднесла информация за бъдещите проекти в образованието.

Дима Коцева - началник отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация” към финансовата дирекция на МОН, е подчертала, че средствата за образование ще се увеличават.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+