Над 3 000 добруджанци смениха личния си лекар през юни

Над 3 000 добруджанци смениха личния си лекар през юни
За първите шест месеца на годината в деловодството на РЗОК-Добрич са постъпили 18 жалби от здравноосигурени лица. Основно хората се оплакват от дълго чакане пред кабинетите на личните си лекари, неспазване на обявения график за прием, както и отказ за издаване на направления за консултация със спeциалисти.

По електронната поща за същия период са постъпили 16 запитвания от граждани, които се отнасят предимно за това какви са правата на чужди граждани, временно или трайно пребиваващи на територията на област Добрич.

 

Друга част от въпросите касаят внасянето на здравни вноски, издаване на Европейска здравноосигурителна карта или Удостоверение за временното и заместване. По-голяма част от въпросите не са от компетенциите на РЗОК, затова и запитващите се насочват към РЗИ, ТД на НАП, НОИ.

 

На информационното табло в РЗОК Добрич гражданите могат да се запознаят с изискванията за самоосигуряващите се лица, съгласно чл. 40, ал5, т.1 от Закона за здравното осигуряване, сроковете и начина за подаване на декларация образец №7, както и информация за размера на санкцията при неизпълнение разпоредбите на закона.
    

През юни месец 3 346 здравноосигурени лица в област Добрич са избрали нов общопрактикуващ лекар, съобщават още от РЗОК - Добрич.

 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+