Предложения за членове на Съвета на децата набира Община Добричка

Предложения за членове на Съвета на децата набира Община Добричка
24 май е крайният срок, до който Община Добричка набира предложения за членове на Съвета на децата.

Желаещите да кандидатстват могат да подадат документи на място, по пощата на адрес: град Добрич, ул.“Независимост“ №20, както и по електронен път на e-mail: obshtina@dobrichka.bg. Документите трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, публикувана на официалния сайт на Община Добричка -dobrichka.bg.


Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.


Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор в следните направления:


1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/ младежки съвети, парламенти и други,


2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса,


3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца,


4. Индивидуални кандидатури.


Формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо може да изтеглите от  сайта на Община Добричка.


В срок до 30 май комисия, назначена от кмета, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета, съгласно посочените в Процедурата критерии и ще изготви предложение. В срок до 15 юни одобрените предложения ще бъдат представени пред областния управител.


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+