Съветниците на Община Добричка ще заседават в последния ден от месеца

Съветниците на Община Добричка ще заседават в последния ден от месеца
Редовно заседание на Добрички общински съвет ще се проведе на 28 февруари, от 13:30 часа в залата на общината, като в проекта за дневен ред са включени 24 точки.

В рамките на заседанието ще бъде представена Общинската програма за енергийна ефективност 2019 – 2019 година и информация относно предстоящи приеми на проектни предложения през 2019 година по мерките, включени в Стратегията за ВОМР МИГ Добричка.


Съветниците ще трябва да дадат своя вот за осигуряване на средства за провеждане на конни състезания по случай „Тодоровден” в с. Малка Смолница и финансиране на футболните клубове на територията на Общината за пролетния полусезон на 2019 година. 


В дневния ред са включени и 2 точки относно определяне на размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства и новия размер на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на Община Добричка инж. Тошко Петков.


В дневния ред са включени още докладни записки относно участие на общински съветник в Съвета на Общинското социално предприятие „Помощ в дома и градината” по Проект „Социално предприятие „Помощ в дома и градината” – генератор на социална възвръщаемост в община Добричка, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, отдаване под наем на земи и помещения и справка за изпълнената капиталова програма по населени места за периода 2016-2018. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+