Нов вариант за довършване на блок „Добрич“ предлагат съветниците от ВМРО

Нов вариант за довършване на блок „Добрич“ предлагат съветниците от ВМРО
Нов вариант как да бъде довършен строящият се от над 30 години блок „Добрич“ предлагат общинските съветници от ВМРО Пламен Йорданов и Тихомир Маринов.

Предложението е до председателя на Общинския съвет и до ПК “Устройство на територията, жилищна политика и строителство”, ПК „Управление и разпореждане с общинска собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол ” и ПК “Бюджет, финанси и данъчна политика”.                                


С оглед създалата се ситуация около осигуряване финансиране за довършването на блок “Добрич” предлагаме решение, което да осигури ресурс, с който да започне строителството, като в същото време не се харчат средства от бюджетния резерв, посочват общинските съветници от ВМРО. Имайки предвид разчетите за необходимия ресурс за довършване на блока, оценката на бъдещата собственост на Общината и очакваното възстановяване на 36 % от стойността на жилищната площ от Министерство на финансите, те смятат, че за започване на строителни дейности още през 2019 г. сумата от 1,5 млн. лв. ще е напълно достатъчна. Според Йорданов и Маринов не е целесъобразно завършването на строежа да се започне с бюджетни средства с оглед необходимостта от резервен ресурс за възстановяване на компрометирани от дейностите по водния проект улични настилки.  


Представителите на ВМРО в местния парламент предлагат дългосрочният дълг, който Община град Добрич ще поеме, да е в размер до 1,5 милиона лева. „С тези средства и очакваното възстановяване на 36 % от разходите за жилищната част, възлизащи на около 800 000 лв., ще бъде осигурена по-голяма част от сумата, необходима за довършване на строежа. Разликата може да се поеме от размяна на част от собствеността, която Община град Добрич ще получи в завършения блок“, посочват съветниците. 


Пламен Йорданов и Тихомир Маринов предлагат окончателното погасяване на дълга да стане до 6 години, считано от датата на подписване на договора за кредит.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+