Община Добричка с проектно предложение за изграждане на обучителен център по безопасност на движението

Община Добричка с проектно предложение за изграждане на обучителен център по безопасност на движението
Община Добричка ще кандидатства с проектно предложение за изграждане на обучителен център по безопасност на движението за деца и ученици по подмярка „Подкрепа за публичното ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаби инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, по одобрена стратегия на ВОМР и МИГ Добричка.

Това стана ясно на провело се днес редовно заседание на Добрички общински съвет.


Предвижда се Обучителният център да се помещава в сградата на закритото училище в с. Паскалево. Класните стаи на първия етаж ще бъдат оборудвани със светещи информационни табла и други материали по пътна безопасност, мултимедиен проектор, компютърна конфигурация и озвучителна система ще онагледява уроците. В дворното пространство ще се  изгради модулна учебна площадка, предназначена за възпитание и обучение на деца и ученици като пешеходци и велосипедисти. Предвижда се закупуването на велосипеди, тротинетки, скутери, акумулаторни колички, мотори и други необходими материали за практическото прилагане на знанията на децата и учениците.


Размерите на финансовата помощ по подмярката е 200 хил. лв., като минималния размер на допустимите разходи за проектно предложение е 10 000 лева.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+