920 000 лв. отпусна правителството на Община Тервел, предназначени за ремонт на ул. „Хан Аспарух“

920 000 лв. отпусна правителството на Община Тервел, предназначени за ремонт на ул. „Хан Аспарух“
Правителството отпусна 920 хиляди лева за Община Тервел. Средствата са предназначени за основен ремонт на улица „Хан Аспарух” в града, съобщават от кметството.

Искането за финансирането е инициирано от председателя на Общински съвет Тервел инж. Симеон Симеонов и кмета на Община Тервел инж. Живко Георгиев. То бе подкрепено от народните представители от ПП ГЕРБ за област Добрич вицеадмирал Пламен Манушев и Даниела Димитрова.


През  2018 година Община Тервел изпълни проект за рехабилитация на транзитен водопровод, преминаващ по цялото трасе на ул. „Хан Аспарух“ в гр. Тервел. Проектът бе финансиран от ПУДООС. Реализирането на проекта бе предшествано от десетки аварии по старото трасе на водопровода, в следствие на които уличната настилка бе увредена до степен, затрудняваща движението.


Улица „Хан Аспарух“  преминава през централната част на града и представлява връзка между изходите му за градовете Добрич и Силистра. На тази улица се намират детска градина, читалище, професионална гимназия, две бизнес-зони, църковен храм, музей и стотици жилища на граждани. Улицата е с натоварен  автомобилен и пешеходен поток. Обемът от дейности, който следва да се извърши, за да се направи ново асфалтово покритие по цялата ширина на платното предполага осигуряване на 920 хиляди лева - сума, която е несъразмерна спрямо общинския бюджет.


Община Тервел разходва годишно за капиталови разходи по-малка от необходимата сума за асфалтиране на улицата и с нея решава проблеми във всички  населени места.


Финансирането се получава изключително навременно –  в момент, в който са приключени основния обем от дейности по водопровода и на преден план излиза проблема с увредената от множеството ВиК аварии в последните години улична настилка на главната улица на града - „Хан Аспарух“, съобщават от кметството.


От Община Тервел изказват благодарност на правителството за навременната помощ. Тя идва, за да реши съществен за града и общината проблем. Освен новият водопровод, който осигурява значително намаляване броя на ВиК авариите в града, на гражданите и преминаващите през Тервел пътници ще бъдат спестени неудобствата да се движат по улица с лошо качеството на настилката.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+