15 нови проекта на малкия бизнес прие и оцени МИГ Тервел-Крушари

15 нови проекта на малкия бизнес прие и оцени МИГ Тервел-Крушари
Приключи приемът и оценката на проекти по Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» към Стратегията за местно развитие на Сдружение МИГ Тервел-Крушари.

Постъпиха и бяха разгледани общо 15 проекта. Девет от тях са подадени от земеделски стопани и фирми , занимаващи се с фермерство от Община Тервел. Шест са проектите на земеделци от Община Крушари.


Два от проектите са за модернизиране на кравеферми. Други два целят закупуване на доилни инсталации за механизиране на процеса на добиване на мляко в овцеферми. Един проект е за изграждане на склад за съхранение на пчелни продукти и модернизиране на процеса по добив на мед.Седем проекта са за инвестиции в закупуване на техника за обработка на лавандула – прикачен комбайн, машина за косене и друга специализирана техника.Внесен е и проект за създаване на 33,7 дка трайни насаждения от лавандула.Два проекта са за земеделска техника за зърнени култури. Един от 15-те проекти е с финансово подпомагане от 40 % , а останалите 14 – по 50 %. Общо за подпомагането на земеделците ще бъдат разходвани 775 х.лв. от Стратегията на МИГ Тервел-Крушари. Последна дума по оценката на проектите има Държавен Фонд „Земеделие“.След като и там проектите бъдат оценени, с кандидатите ще бъдат сключени договори за финансово подпомагане.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+