Красимир Кирилов участва във форуми, свързани с предизвикателствата пред ученето на възрастни

Красимир Кирилов участва във форуми, свързани с предизвикателствата пред ученето на възрастни
Областният управител Красимир Кирилов участва днес и утре в работна среща на Координационния съвет на националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ и семинар за формулиране на пътищата и мерките за повишаване на уменията на възрастните. Форумът се провежда във Вършец.

Той е организиран от Министерство на образованието и науката в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни в Р България по проект „Национални координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ с подкрепата на програма „Еразъм +“ на ЕС. 


Участниците в работната среща ще се запознаят с изпълнението на програмата на Националния координатор и Националното звено за подкрепа, ще се обсъди проект на консултативен документ за напредъка и основните предизвикателства, пред които е изправен секторът за учене на възрастни в България. Ще се коментира кои са приоритетните целеви групи и откриването и мотивирането на потенциални обучаеми, оценяване на уменията им и валидирането им. В хода на дискусиите ще се предложи и приеме актуализиране на графика за провеждане на консултативния процес, за да се обновят целите и областите на въздействие на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.


Общата цел е да се осигури ефективно координирано взаимодействие на всички заинтересовани страни при разработването и провеждането на политики за увеличаване на участието на населението в дейности за учене през целия живот и за общ напредък в сектора за учене на възрастни. В проекта са обхванати представители на различни целеви групи, а като приоритетни целеви са изведени лица над 29-годишна възраст с основно или по-ниска степен образование; лица над 29-годишна възраст без професионална квалификация; лица над 29-годишна възраст с недостиг на ключови компетентности, както и неграмотни лица.


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+