Седмокласниците от СУ „Димитър Талев“ обмислят своя избор на профил или професия

Седмокласниците от СУ „Димитър Талев“ обмислят своя избор на профил или професия
„Какви са моите интереси, качества и умения, какво искам да постигна в живота – това бяха част от въпросите, на които търсиха отговор седмокласниците от СУ „Димитър Талев“, в провежданите дейности с консултанта от Център за личностно развитие, функциониращ в училището.


Бе презентиран тематичният филм „Познавам ли професията, която избирам?“, който запозна учениците, че вземането на информирано решение е свързано с познаването на съдържанието и изискванията на професията, работната среда, социалния статус, заплащането, необходимо образование и квалификация, възможностите за професионална  реализация.Участниците в дискусиите  се запознаха с  основните групи професионални  дейности,  с които се налага да работи  човек  –  „Човек –техника“, „Човек – природа“, „Човек – образ“,  „Човек – знак“, а също и професии, които изискват „Работа с други хора“.  Възпитаниците на училището   споделиха, доколко познават  професията,  която биха избрали,  какви знания и  подготовка  са необходими  за нейното упражняване.Седмокласниците се разделиха с педагогическия съветник, който отправи препоръки към тях за нови срещи, разговори и индивидуални консултации, осъзнавайки, че изборът на профил или професия, който всеки от тях трябва да направи,  е нужно да бъде много добре обмислен и  да съответства на неговите интереси и желания.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+