Община Добричка с проект за рехабилитация на водопроводи в три села

Община Добричка с проект за рехабилитация на водопроводи в три села
Община Добричка ще отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на рехабилитацията на водопроводи в селата Батово, Славеево и Бранище. Това стана ясно на провело се днес заседание на Добрички общински съвет.

По главните улици на трите села, съвпадащи с трасето на републиканския път Силистра – Добрич – Оброчище, който ще бъде ремонтиран, преминават разпределителни водопроводи, които са изградени преди повече от 50 години. Аварийността им е изключително висока, доказателство за това е  вида на асфалтовата настилка по улиците. 


Община Добричка има проектна готовност за рехабилитация на водопроводите в трите села. Проектите са съгласувани с експлоатационните дружества и ПБЗН, предстои съгласуване с АПИ – ОУ Добрич, след което ще се издадат разрешения за строеж. С инвестиционните проекти се предвижда да се подменят общо 2 860 метра разпределителен водопровод  и 1 230 метра сградни водопроводни отклонения.


Съгласно изготвените подробни стойностни сметки за реализирането на проектите са необходими - за рехабилитация на водопроводи по ул. „Първа” в с. Бранище – 224 385,93 лева, в с. Славеево – 148 129,29 лв. и в с. Батово – 197 105,66 лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+