С кредит до 2.5 милиона лева Общината ще дострои недовършения от 35 години блок „Добрич“

С кредит до 2.5 милиона лева Общината ще дострои недовършения от 35 години блок „Добрич“
Покана за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за довършване на жилищен блок "Добрич" отправя Общината.

Припомняме, че държавата, в лицето на действащия през периода 1981 - 1986 година в Добрич /Толбухин/ Народен съвет, е извършила отчуждаване на недвижими имоти по реда на Закона за териториално и селищно устройство със задължението да изгради жилищни блокове, в които да настани собствениците на отчуждени имоти. В следващите години местната власт е изпълнила частично своите задължения по изграждане на жилища и настаняване на правоимащи. 35 години по-късно е наличен недовършен жилищен блок, в който общо 30 имота са предназначени за обезщетение на собственици – 24 апартамента и 6 магазина.


Дългосрочният дълг ще бъде поет чрез провеждане на  процедура за избор на кредитна институция, с която да сключи договор за кредит. Максималният размер на дълга се предвижда да е 2 500 000 лева, ще бъде усвоен за 12 месеца. Окончателното му погасяване ще стане до 6 години, считано от датата на подписване на договора за кредит. Гратисният период за главницата ще е 12 месеца, след изтичането му ще се плаща на равни месечни вноски. Главницата ще се погасява от собствени бюджетни средства. Кредитът ще бъде обезпечен чрез учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич.


Общественото обсъждане ще се проведе на 16 ноември от 16 часа в Голямата заседателна зала в сградата на Общината. На адрес dobrich@dobrich.bg и на телефон 058/ 600 416 до 23 ноември се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.  


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+