Учебните заведения в Добрич са готови за отоплителния сезон

Учебните заведения в Добрич са готови за отоплителния сезон
Учебните заведения в Община Добрич имат готовност да посрещнат децата и учениците в добре отоплени класни стаи и занимални.

Поддръжката на отоплителните инсталации се извършва целогодишно, като Община Добрич има сключен рамков договор с лицензирана фирма за абонаментната им поддръжка.


След приключване на отоплителния сезон 2017/2018 година към месец април експертите на Община Добрич изготвиха технико-икономически анализ на всички появили се реални и същевременно потенциални повреди. Бе изготвен и списък от наложителни мероприятия, осигурени финансово.


Голяма част от необходимите ремонти на отоплителни инсталации са извършени. Ремонти са направени в ЦДГ № 27, ЦДГ № 24, ЦДГ № 7. Основен ремонт е извършен и в ЦДГ № 23 по ул. „Богдан“, а в момента са в ход ремонтите в Центровете за настаняване от семеен тип. Извършена е химическа промивка от натрупани карбонати на котелни агрегати и топлообменни апарати в детските градини с номера 7, 10, 18, 25 и Корпус 3. Училищата имат индивидуални договори за сервизна поддръжка. Общината в допълнение със своите експерти осъществява допълнителна подкрепа за техническите мероприятия. За последните 4 месеца такива мероприятия са реализирани в училищата „Панайот Волов“, „Любен Каравелов“, „Стефан Караджа“, „Св. Св. Кирил и Методий“ и Природо-математическа гимназия „Иван Вазов“. Преди посочения период са реализирани успешни технически мероприятия в СУ „Димитър Талев“.


В учебните заведения в града за отопление се използват водогрейни котли и природен газ. В три последователни дни ако има температури под 12 градуса ще бъде издадена заповед за пускане на отоплението в детските заведения и училищата. В този период с цел запазване на температурния комфорт в помещенията всеки ден по веднъж в сутрешните часове се пуска отоплението. Като алтернатива в случай на аварии и затруднения при доставките на газ ще се ползва електроенергия за отопление.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+