Изцяло на електронен дневник премина СУ „Свeти Климент Охридски” в Добрич

Изцяло на електронен дневник премина СУ „Свeти Климент Охридски” в Добрич
От тази учебна година най-голямото училище в област Добрич, СУ „Св. Климент Охридски“, се сбогува с хартиените дневници и премина изцяло на електронен дневник, съобщават от ръководството му.

Чрез него родителите могат да следят постиженията на своите деца - оценки, отсъствия, отзиви, седмично разписание, домашни работи, в реално време.

Наред с хартиените дневници отпадна нуждата от ученически бележници. Учениците чрез своите профили също имат достъп до своите постижения.

В допълнение на всичко това онлайн платформата ШКОЛО ще спомогне за директната комуникация с родители, ученици и учители.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+