Планират отдаването на концесия на 7 спирки в Добрич и бившата сладкарница „Шоколад”

Планират отдаването на концесия на 7 спирки в Добрич и бившата сладкарница „Шоколад”
Седем спирки на масовия градски транспорт с определени в близост до тях места за разполагане на седем преместваеми павилиона с площ до 6 кв. м и търговски обект с площ 370 кв. м, бивша кафе-сладкарница „Шоколад”, има намерение да отдаде на концесия Община Добрич.

Двата проекта за концесии бяха включени в Плана за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 година, който бе приет с решение на Общинския съвет.


Финансовият зам.-кмет Елка Димова обясни, че от януари т. г. е в сила нов Закон за концесиите. Той предвижда приемането от ОбС на План за действие за общинските концесии. Планът може да се изменя и/ или допълва текущо при включване на нов проект, при изключване на проект и при промени в проект относно прогнозираните данни.


7-те спирки, които са включени в концесионния проект, се намират на следните места:


- Общинско място по ул. „Отец Паисий”, в улична регулация, североизточно от УПИ II, кв.79 по плана на ЦГЧ.


- Общинско място по бул. „25 септември”, в уличната регулация, срещу бившия магазин „Млад техник“.


- Общинско място по бул. „25 септември”, пред бившия магазин „Млад техник“.


- Общинско място по ул. „Христо Ботев”, в уличната регулация, на северния тротоар пред Пощата в ЖК „Балик“.


- Общинско място по ул. „Никола Петков”, в уличната регулация, на западния тротоар, пред бившия РУМ.


- Общинско място по бул. „Добруджа“ на тротоара пред КАТ.


- Общинско място по бул. „Добруджа“, на тротоара срещу КАТ.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+