През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата в област Добрич e 830 лв.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата в област Добрич e 830 лв.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата за областта e 830 лв. при 1 125 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 966лв., а в частния - 782 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 6.3% в сравнение със същия период на 2017 година.


Средната брутна месечна работна заплата за месец април 2018 г. е 827 лв., за май - 838 лв. и за юни - 826 лева.


Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:


* „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 270 лв.;


* „Държавно управление” – 1 094 лв.;


* „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 043 лв.;


* „ Образование” – 1 012 лева.


Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:


* „Строителство” - 623 лв.


* „Административни и спомагателни дейности” - 631 лв.;


* „Други дейности” - 643 лв.;


* „ Транспорт, складиране и пощи” – 665 лева.


В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие област Добрич е на 22-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 518 лв., София - 1 118 лв., Стара Загора – 1 101 лв. и Варна – 1 060 лева.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+