Започна възстановяване на улици в Добрич, чиито абонати вече са присъединени към новия водопровод

Започна възстановяване на улици в Добрич, чиито абонати вече са присъединени към новия водопровод
Преди два дни в района на Кооперативния пазар започна възстановяване на улици до асфалт и тротоари, където абонатите са изключени от съществуващата мрежа и са присъединени към новия водопровод.

Това съобщи на пресконференция инж. Живко Неделев – ръководител на “Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1” на пресконференция за отчитане на напредъка на дейностите по него.


Улиците, по които на този етап се извършва асфалтиране на изкопа над водопровода, са: "Княз Дондуков", "П. Р. Славейков", "Пере Тошев", Ген. Цимерман", "Полк. Калотинов", "Ген. Скобелев", "Ал. Стамболийски", "Брегалница", "Ерма", "Изгрев", "Арда", "Струма", "Янтра", "Волга", "Иван Хадживълков". Дейностите се осъществяват по Лот 2. Изпълнителят е заявил, че до средата на септември ще успее да възстанови тази част на града, но само там където е възможно, където е изключена съществуващата мрежа.


Подписани са всички строителни договори и се работи по всички предвидени лотове, съобщи инж. Неделев. Той припомни, че по Лот 1 процедурата по Закона за обществените поръчки беше отменена и проведена отново. След приключването й на 4 юли е подписан договор с изпълнителя. По Лот 1 се предвижда първо да се извърши работно проектиране на канализационната мрежа въз основа на идейния проект, срокът е 60 дни. Проектите ще бъдат предадени на възложителя за одобряване по реда на Закона за устройство на територията. След това ще се подпише протокол за строителна линия и започва да тече срокът на строителството. По договор той е 360 дни. В момента изпълнителят изготвя работния проект съгласно представените задания от възложителя.


По Лот 2 общата дължина за изпълнение на водопровода е 45.6 км. До момента са изпълнени 15.9 км, или 35 процента от целия обем. Направени са 1 064 домови отклонения.


По Лот 3 общата дължина по проект е 29.8 км. До момента са изпълнени 18.4 км, или близо 62 процента от целия обем. Направени са 930 домови отклонение. 


По отношение на Пречиствателна станция край село Врачанци на 100 процента са изпълнени техническият и работният проекти, са предадени са на възложителя и са започнали строителните дейности. Движат се по линеен график, дейностите се изпълняват съгласно планираната работна програма, каза инж. Неделев. 


Ръководителят на проекта сподели, че постъпват много жалби, по които се работи ежедневно. Гражданите се жалват заради нарушаване на достъпа до домовете им – за оставени купчини чакъл, за изкопи, които изпълнителя не е успял да направи обратните насипи, тъй като предстои направата на връзки, за замърсеност, за запрашеност.


Инж. Неделев апелира към гражданите за още малко търпение от тяхна страна.


Очакваме изкопни работи да се правят до края на юни 2019 година, когато е крайният срок на проекта, каза ръководителят му. Той очаква поне 2 месеца преди това изпълнителите да успеят да положат всички тръбопроводи, за да има време за т. нар. финални инспекции, да бъдат отстранени дефекти, ако има такива. Очаквам последните пет месеца да има усилено възстановяване на улиците до асфалт и на тротоарните настилки, каза инж. Неделев. 


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+